Shopping Cart
coberta

Revista FULL de lectura 00

9,00

 

Subscripció a la Revista semestral FULL de lectura, revista de reflexió i acció sobre la lectura.

9€ per número, 18€ anuals

 

Full de Lectura / Número 00

El gust de saber,el gust de llegir. Una conversa sobre els llibres amb l’oncòloga Ana Lluch i el jutge Joaquim Bosch

Tertúlies literàries dialògiques

Paraules i bogeria: biblioteques i salut mental

El taller de naracció i escriptura a l’EPA de Torrent

Comunicar-se com a eina d’empoderament: l’experiència del projecte Impresas

Construcció de la identitat postmoderna en la literatura infantil i juvenil

Lectura fàcil: l’experiència a la biblioteca pública de València

Nascuts per llegir: el batec social d’un projecte

La co-creació, un nou mot que marca el començament d’una llarga aventura (humana i artística)

Booklife, la literatura com a eina emocional i terapèutica

Ilustracions d’Aitana Carrasco