Shopping Cart

Oracles de Maria de Natzaret

17,90

El llibre vol ser un resum i alhora una mena de guia per a la lectura dels volums de la _Història del pensament cristià_. I, per a fer-ho, empra el subterfugi de fer dir a Nostra Senyora el que l’autor penso. En el llibre Maria, la mare de Jesús, explica com va _viure en la seva ànima_ els esdeveniments que marcaren el ritme de la seva vida, des del seu naixement fins a la seva mort; i explica com va _viure en la seva ànima_ la vida i la mort del seu Fill i l’experiència del Ressuscitat. També diu com veu, des de l’atalaia del cel, el desenvolupament de la fe cristiana. El que l’autor llegirà en aquest llibre és la _transcripció_ de la suposada resposta de Maria als «missatges» de l’autor. L’autor presenta la seva feina com la d’un transcriptor; però també una mica com la d’un _traductor_ -i convé no oblidar allò de _traduttore ? traditore_. Li agradaria que Maria fos l’autora del llibre. En qualsevol cas, reconeix la seva gosadia a voler interpretar el pensament de Nostra Senyora. Ha volgut ser sincer. Tanmateix, no voldria que ningú pensés que pren la seva versió com l’única possible i, menys encara, com la que «tradueix» infal·liblement el Credo, un Credo que arrela en la tradició eclesial i que gaudeix del reconeixement oficial de la _Mater et Magistra_, al judici de la qual en sotmet el seu contingut.