Shopping Cart

Espill d'un temps

País, política, cultura, memòria

20,00

Descripció

Els textos que conformen aquest llibre es relacionen amb allò que apassiona l’autor: la cultura, la política, el país, la memòria. I en bona mesura en una època determinada. Per això el títol: Espill d’un temps. El temps observat, viscut, llegit, sofert i alhora gaudit. Un temps que és d’altra banda elàstic, perquè sovint el passat és també present i en el present es prepara -o s’avança- el futur. Hom viu el present, però som deutors del passat, i esperem tothora el que vindrà. El sentit d’aquest llibre és enllaçar idees i persones, problemes oberts, hipòtesis i conviccions. Transmetre idees i reflexions a partir d’un compromís primerenc i sostingut en el temps. Inclou retrats literaris dedicats a alguns contemporanis, ordenats alfabèticament. També “Notes personals”, on s’hi consignen idees, observacions i punts de vista, de vegades també perplexitats, a partir d’una reflexió polèmica i sense embuts. “Ciutats vistes” dona compte d’impressions i reflexions suscitades per aquesta condensació de l’activitat i la creativitat humana en l’espai que son les ciutats. A les “Instantànies” s’aborda l’ampli món de la cultura -la literatura, el pensament, l’art- amb aproximacions a un seguit de situacions i d’autors i creadors -com ara Gerald Brenan, Walter Benjamin, Domènec Guansé o l’Equip Crònica-, a la importància de les biografies, les traduccions, la visió mítica de Buenos Aires, la pseudo-història, la novel·la històrica o la “mala imatge” dels valencians, entre altres. En aquests assaigs, al capdavall, batega una certa visió de la cultura entesa com una xarxa de relacions i referents, un tapís o un mosaic, una eina de civilització, un procés de coneixement.