Shopping Cart

Condicions de compra en línia

PROCEDIMENT PER A REALITZAR COMANDES

• Web: Pot registrar-se com a convidat en la nostra Web www.llibreriaplacadelllibre.com i realitzar les seues comandes en línia.

CONDICIONS DE COMPRA EN LÍNIA

Totes les compres que es realitzen a través del portal www.llibreriaplacadelllibre.com (d’ara en avant, la Web), propietat de FUNDACIÓN FULL FUNDACIÓ PEL LLIBRE I LA LECTURA, estan subjectes a les condicions generals recollides en l’avís legal. Les Condicions Generals prevalen sobre les Condicions de Compra En Línia.

Tots els productes i serveis estan subjectes a les següents condicions. En comprar en la Web, automàticament accepta aquestes condicions. Per favor, cal llegir-les amb atenció.

Les presents condicions constitueixen íntegrament el convingut entre les parts referent a les transaccions en línia de compravenda entre FUNDACIÓN FULL FUNDACIÓ PEL LLIBRE I LA LECTURA i els seus clients.

FUNDACIÓN FULL FUNDACIÓ PEL LLIBRE I LA LECTURA està facultada per a modificar unilateralment totes i cadascuna de les obligacions disposades en les presents condicions, sense necessitat de previ avís. Igualment, està capacitada per a reestructurar, modificar o eliminar qualsevol informació, servei o contingut inclòs en la Web, sense necessitat de previ avís.

Una compra no és definitiva fins que és acceptada per FUNDACIÓN FULL FUNDACIÓ PEL LLIBRE I LA LECTURA. FUNDACIÓN FULL FUNDACIÓ PEL LLIBRE I LA LECTURA es reserva el dret d’admissió i anul·lació de qualsevol comanda, podent retornar l’import satisfet pel client i quedant exempta de qualsevol altra obligació.

PRODUCTES

Tots els productes que es venen en aquesta pàgina web són nous i originals del fabricant.

La informació proporcionada no haurà de ser considerada en cap moment ni completa ni exhaustiva a causa de la variada gamma de productes i serveis existents en el sector. FUNDACIÓN FULL FUNDACIÓ PEL LLIBRE I LA LECTURA, per part seua, tractarà en la mesura de les seues possibilitats d’actualitzar constantment els preus dels productes mitjançant una comunicació constant amb els proveïdors i fabricants.

FUNDACIÓN FULL FUNDACIÓ PEL LLIBRE I LA LECTURA manifesta que el producte oferit se sol correspondre amb la fotografia i descripció tècnica d’aquest. No obstant això, queda exonerada de responsabilitat per a aquells supòsits en els quals per errors tècnics o humans hi haguera equivocacions o variacions entre la fotografia, la descripció tècnica i el preu. Igualment, es posa de manifest que les fotografies tenen un mer caràcter orientatiu podent existir variacions pel que respecta al seu aspecte físic però sense menyscabar la integritat i prestacions del producte sol·licitat.

FUNDACIÓN FULL FUNDACIÓ PEL LLIBRE I LA LECTURA s’exonera dels continguts, informació, opinions o comentaris difosos a través de la Web, ni respondrà de l’ús que l’Usuari faça d’aqueixa informació.

LLISTA DE PREUS

El preu dels productes està en EUROS i inclou els impostos de Llei d’acord amb la Legislació Espanyola. En el resum final de compra es mostra el preu definitiu o total d’aquesta, indicant la quantitat corresponent a preu del producte determinat i la quantitat corresponent als impostos aplicables.

Sobre la base de la seua política comercial, FUNDACIÓN FULL FUNDACIÓ PEL LLIBRE I LA LECTURA podrà realitzar variacions finals del preu ja siga per fidelització, per adquisició de productes d’una certa entitat o rellevància així com uns altres que puga estipular FUNDACIÓN FULL FUNDACIÓ PEL LLIBRE I LA LECTURA en el seu degut moment. No obstant això, serà FUNDACIÓN FULL FUNDACIÓ PEL LLIBRE I LA LECTURA qui lliure i voluntàriament oferisca aquests descomptes i/o rebaixes, als qui estime oportú, no podent ser exigits ni sol·licitats en cap moment pel client.

Els preus no inclouen despeses d’enviament. Els preus són vàlids excepte error mecanogràfic. Totes les vendes es realitzen amb la seua corresponent factura. Els productes estan disponibles per a la seua venda fins a fi d’existències

Els preus exposats podran ser revisats i modificats en qualsevol moment per FUNDACIÓN FULL FUNDACIÓ PEL LLIBRE I LA LECTURA.

Una vegada comprovat el pagament s’iniciarà per part de FUNDACIÓN FULL FUNDACIÓ PEL LLIBRE I LA LECTURA la tramitació de la comanda.

FORMES DE PAGAMENT

Una vegada feta la selecció de productes haurà d’anar al seu carret i prémer “Confirmar comanda” i passarà a l’Enviament i Pagament. En aquesta part, haurà d’especificar si vol que la comanda s’envie a la seua adreça de registre o a una altra diferent, i després efectuar el pagament segons la modalitat triada, prement sobre “Finalitzar comanda-Demanada d’obligació de pagament”. Una vegada conclòs el pagament, visualitzarà la confirmació de registre de la comanda i immediatament rebrà aquesta confirmació en el seu correu electrònic.

La factura serà emesa, amb les dades que s’hagen facilitat per a això, una vegada estiga confirmat el pagament de la comanda i rebut i gestionat el mateix. Podrà obtindre la factura de les següents formes:

a) Enviament a la seua adreça de correu electrònic.

b) Enviament juntament amb la comanda.

Formes de pagament

Opció 1:

Targeta de crèdit. El pagament a través de targeta de crèdit es realitza a través d’una passarel·la de pagament amb servidor segur de l’entitat bancària <CAIXA POPULAR>. En cap moment, s’emmagatzemen en la nostra base de dades cap dada de la targeta. Aquestes dades són sempre tractats per l’entitat bancària.

El frau amb targeta de crèdit és un delicte, i FUNDACIÓN FULL FUNDACIÓ PEL LLIBRE I LA LECTURA entaularà acció judicial contra tot aquell que realitze una transacció fraudulenta a la nostra botiga en línia.

FUNDACIÓN FULL FUNDACIÓ PEL LLIBRE I LA LECTURA realitza un seguiment de cada transacció i utilitzarà tots els mitjans disponibles per la Llei perquè aquelles persones que realitzen compres fraudulentes siguen sancionades per les autoritats.

Opció 2:

Pagament amb targeta Visa / Paypal: És un dels sistemes més utilitzats per internet per a pagaments mitjançant targeta de crèdit.

És una transacció totalment segura. Les dades introduïdes en cap moment són visualitzats ni emmagatzemats per, nosaltres, ja que tot el procés es realitza en els propis servidors de Paypal. Més informació en www.paypal.com.

ENVIAMENTS

FUNDACIÓN FULL FUNDACIÓ PEL LLIBRE I LA LECTURA no enviarà cap producte fins que el Departament d’Administració haja comprovat que s’ha realitzat el pagament.

El lliurament es considerarà realitzada en el moment en què el transportista haja posat els productes a la disposició del client i aquest haja signat el document de recepció de lliurament. Correspon al client verificar els productes a la recepció i exposar totes les excepcions i reclamacions que puguen estar justificades en el document de recepció de lliurament.

FUNDACIÓN FULL FUNDACIÓ PEL LLIBRE I LA LECTURA enviarà els productes pel mitjà que estime oportú per a complir amb els seus compromisos.

DESPESES D’ENVIAMENT

S’aplicarà un càrrec per despeses d’enviament depenent de la zona de lliurament seleccionat. Les despeses d’enviament a Canàries, Ceuta i Melilla inclouen els costos duaners. No obstant això, FUNDACIÓN FULL FUNDACIÓ PEL LLIBRE I LA LECTURA ES RESERVA EL DRET DE SOL·LICITAR UNA QUANTITAT ADDICIONAL per a comandes especialment pesades o voluminosos. En cas que açò ocórrega i el client no estiga interessat a formalitzar la comanda amb les despeses d’enviament indicats, se li retornarà l’import pagat i s’anul·larà la comanda. FUNDACIÓN FULL FUNDACIÓ PEL LLIBRE I LA LECTURA quedarà exempta de qualsevol altre compromís o obligació amb el client.

A continuació, s’inclou una taula amb les despeses d’enviament per zona de lliurament, així com els pesos i volums màxims que s’enviaran per aquests imports:

Zona de lliurament Despeses d’enviament(IVA inclòs) Pes màxim(kg)

Espanya peninsular 5 € 5 kg

Illes Balears 13€ 5kg

Termini de lliurament

Generalment, una comanda s’envia (ix de les nostres oficines cap a destí) el següent dia hàbil per a aquelles comandes el comprovant de pagament de les quals se’ns ha enviat abans de les 13.00 del migdia. Si el comprovant de pagament s’envia després d’aquesta hora, dos dies hàbils després. El lliurament en destí es realitzarà depenent de la zona de destí. A Espanya Peninsular, serà el dia hàbil següent al del dia d’enviament. Per a enviaments a Balears el termini pot veure’s incrementat en 2 o 3 dies més. No obstant això, aquests terminis són orientatius i poden variar per raons alienes a la nostra companyia. FUNDACIÓN FULL FUNDACIÓ PEL LLIBRE I LA LECTURA no es compromet a cap termini de lliurament determinat, ja que el procés d’enviament depén de tercers.

Si un lliurament es demorarà més de 5 dies hàbils, FUNDACIÓN FULL FUNDACIÓ PEL LLIBRE I LA LECTURA es posarà en contacte amb el client per a comunicar-li-ho i donar-li l’opció d’anul·lar la comanda i rebre els seus diners de tornada immediatament per transferència bancària.

Trencament d’estoc

Quan no siga possible servir un producte per falta d’estoc, FUNDACIÓN FULL FUNDACIÓ PEL LLIBRE I LA LECTURA es posarà en contacte amb el client per a comunicar-li-ho, anul·lar la comanda, si així ho desitja, i retornar-li els seus diners immediatament per transferència bancària.

En aquests casos, sempre es retornarà l’import al client i s’anul·larà la comanda.

Els costos de manipulació i enviament seran per compte del client i vindran especificats en el carret de la compra i en la comanda. Aquests costos podran variar en funció d’un nou destí triat pels clients.

El termini de lliurament dependrà dels productes i de la província a la qual s’efectue l’enviament, i en qualsevol cas comença a comptar des que FUNDACIÓN FULL FUNDACIÓ PEL LLIBRE I LA LECTURA rep l’import de la comanda. Els enviaments de mercaderies pagades amb taló nominatiu tindran tres dies més de termini de lliurament. El lliurament de qualsevol dels productes objecte de compravenda a l’empara de les presents condicions generals, es troba subjecta al pla de disponibilitat de FUNDACIÓN FULL FUNDACIÓ PEL LLIBRE I LA LECTURA. Aquest realitzarà els seus més encarits esforços amb la finalitat d’efectuar els lliuraments en la data prevista, oferida o confirmada. No obstant això, no adquirirà cap responsabilitat per fallades en el compliment d’aqueixes dates sempre que siga per causes alienes a FUNDACIÓN FULL FUNDACIÓ PEL LLIBRE I LA LECTURA.

Si el retard en el lliurament és imputable a FUNDACIÓN FULL FUNDACIÓ PEL LLIBRE I LA LECTURA i supera els 7 dies, es procedirà, prèvia petició escrita del client, a la devolució íntegra de l’import pagat anteriorment per la mercaderia el lliurament de la qual s’haguera retardat. Així mateix, FUNDACIÓN FULL FUNDACIÓ PEL LLIBRE I LA LECTURA no resultarà responsable per cap lucre cessant o mal emergent, directe o indirecte, i la seua responsabilitat màxima en qualsevol cas serà el valor de la mercaderia.

Una còpia de l’albarà on es detalla la mercaderia de la comanda completa acompanya a cada expedició. El receptor s’obliga a comprovar que el número de la seua comanda i el d’aquest albarà coincideixen. Així mateix, s’ha de comprovar que el nombre d’embalums que apareix en el Document de Lliurament del transportista coincideix amb el nombre d’embalums entregats.

Al lliurament de la mercaderia, l’Usuari haurà de signar l’albarà de lliurament donant la seua conformitat al lliurament efectuat. La conformitat del client en l’albarà de lliurament implica la renúncia a qualsevol mena de reclamació o denúncia respecte a la mercaderia demanada i rebuda.

La mercaderia viatja fins a la seua destinació assegurada a tot risc per FUNDACIÓN FULL FUNDACIÓ PEL LLIBRE I LA LECTURA, estant el cost d’aquest segur inclòs en el preu corresponent a l’epígraf de ports.

Tant per a fer efectiu l’assegurança com per a esmenar qualsevol error en el lliurament, és condició indispensable que es faça constar en l’apartat d’observacions del document de lliurament del transportista, qualsevol incidència respecte a la mercaderia rebuda o el seu embalatge. També és imprescindible que es comunique a FUNDACIÓN FULL FUNDACIÓ PEL LLIBRE I LA LECTURA aquesta incidència en el termini màxim de 24 hores, ja siga per telèfon o per correu electrònic en la secció “Contacta amb nosaltres”.

Si no es compleixen aquestes condicions, FUNDACIÓN FULL FUNDACIÓ PEL LLIBRE I LA LECTURA no assumirà cap responsabilitat sobre aquesta mercaderia.

GARANTIA

Productes de tercers:

Els clients de FUNDACIÓN FULL FUNDACIÓ PEL LLIBRE I LA LECTURA es beneficien de la garantia donada pels diferents fabricadors de cadascun dels articles.

FUNDACIÓN FULL FUNDACIÓ PEL LLIBRE I LA LECTURA no respondrà en cap concepte de les possibles fallades o defectes que pogueren tindre els productes proporcionats. Serà el propi fabricant qui amb la seua garantia respondrà dels possibles desperfectes que el producte albergara.

Els defectes o desperfectes deguts a una incorrecta utilització o manipulació del material o els desgastos produïts per un ús normal d’aquest, no s’inclouen en aquesta garantia.

Els minvaments en la funcionalitat dels articles, degudes a les limitacions de concepció d’aquests, també estan excloses de la cobertura d’aquesta garantia.

Productes propis:

Segons la normativa vigent la garantia dels articles és de 2 anys. Per a efectuar el dret de garantia ha de realitzar-se la devolució del producte conjuntament amb l’embalatge original i sempre amb l’autorització prèvia del Departament d’Atenció al client a (llibreria@placadelllibre.com).

Els defectes o desperfectes deguts a una incorrecta utilització o manipulació del material o els desgastos produïts per un ús normal d’aquest, no s’inclouen en aquesta garantia.

Els minvaments en la funcionalitat dels articles, degudes a les limitacions de concepció d’aquests, també estan excloses de la cobertura d’aquesta garantia.

DRET DE DESISTIMENT I DEVOLUCIONS

Manera d’exercir el dret de desistiment: Per a exercir el dret de desistiment respecte de productes comprats exclusivament en la Web, haurà de manifestar la seua decisió inequívoca de desistir del contracte, en el termini de 14 dies naturals, d’alguna de les següents maneres:

• Si tria l’opció de retornar el producte a través de la botiga online de la Web, haurà de posar-se en contacte amb el nostre Servei d’Atenció al Client en a través del compte d’email llibreria@placadelllibre.com per manifestar de manera inequívoca la seua decisió de desistir del contracte.

El dret de desistiment s’entendrà exercit dins de termini quan ens haja enviat la comunicació relativa a l’exercici d’aquest dret abans que finalitze el termini corresponent, en els termes indicats anteriorment.

Conseqüències del desistiment: En cas que exercite el dret de desistiment, li retornarem tots els pagaments que hàgem rebut de la seua part, inclosos les despeses de lliurament sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual ens informe de la seua decisió de desistir del contracte. Procedirem a efectuar aquest reembossament utilitzant el mateix mitjà de pagament en què es va abonar la compra sense que incórrega en cap despesa a conseqüència del reembossament. En tots els casos, els productes objecte de devolució hauran de trobar-se en perfectes condicions, en el seu embalatge original i amb els manuals, accessoris o regals promocionals, en el seu cas, inclosos. Si no fóra així, no es pot exercir aquest desistiment.

FULL DE RECLAMACIONS

Existeixen fulles de reclamacions a la disposició del client. El formulari es pot sol·licitar al nostre departament d’atenció al client per telèfon o bé per correu electrònic, i el farem arribar a l’adreça que ens indiques.

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES DE MANERA EXTRAJUDICIAL (PROCEDIMENTS DE RESOLUCIÓ)

Les controvèrsies entre les parts que puguen derivar-se de contractes subscrits exclusivament per via electrònica podran ser solucionades de manera extrajudicial a través de la plataforma de resolució de conflictes en línia que publica la Comissió Europea, en la qual es trobarà tota aquella informació necessària per a exercitar les accions que corresponguen.

L’enllaç a la plataforma des del qual es podrà exercitar la reclamació corresponent és el següent:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=es

JURISDICCIÓ, COMPETÈNCIA I LEGISLACIÓ

En el cas de no haver optat cap de les parts per una resolució alternativa de conflictes o bé, quan la resolució en aqueixa mena de procediments no haja sigut conforme per a alguna de les parts:

Opció 1:

Les parts se sotmeten, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de FUNDACIÓN FULL FUNDACIÓ PEL LLIBRE I LA LECTURA. Respecte a les qüestions de fons que es deriven del compliment/incompliment de les condicions pactades, es regiran primerament pels pactes en les mateixes i subsidiàriament pel que es disposa en el Codi Civil i legislació complementària aplicable al cas.

Opció 2:

Les parts sotmeten les qüestions de jurisdicció i competència al que s’estableix en la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil. Respecte a les qüestions de fons que es deriven del compliment/incompliment de les condicions pactades, es regiran primerament pels pactes en les mateixes i subsidiàriament pel que es disposa en el Codi Civil i legislació complementària aplicable al cas.

FORMULARI DE DESISTIMENT

Si desitges exercir el teu dret de desistiment per a un producte o productes d’aquesta comanda, recorda que pots tramitar-lo en un termini de 14 dies des del moment de lliurament en la secció “Les meues Comandes” de la web, anar a qualsevol de les nostres botigues físiques per a fer la devolució o completar aquest formulari i enviar-nos-el a llibreria@placadelllibre.com.

– A l’atenció de (inserir el nom complet de l’empresa i l’adreça completa, que trobarà en la factura):

– Per la present li comunique/comuniquem que desistisc/desistim del meu/el nostre contracte de venda del següent bé/prestació del següent servei (indicar bé/és o servei/s adquirits):

– Demanat el/rebut el (indicar data de la comanda i/o recepció) i amb el següent número de factura/demanat (indicar número factura/demanat):

Data demanat/data recepció:

Número de demanat/factura:

– Amb la finalitat d’exercir efectivament el meu dret de desistiment, duré a terme la devolució del/dels producte/s, mitjançant la recollida en el meu domicili.

Mitjançant la recollida en el meu domicili, i en aquest cas la recollida tindrà un cost idèntic al cost d’enviament del producte i que serà descomptat de l’import a abonar-me pel desistiment de la compra (el cost de recollida serà de 5 euros).

– Nom i domicili del/dels consumidor/és i usuari/s (indicar nom, adreça, adreça i DNI, tal com apareguen en la factura de compra):

Signatura: Data:

* FUNDACIÓN FULL FUNDACIÓ PEL LLIBRE I LA LECTURA li recorda que, de conformitat amb l’article 108 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de Novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, el consumidor disposa d’un termini de 14 dies (des de la data de comunicació de l’exercici del dret de desistiment) per a entregar els productes objecte de desistiment.